Adatkezelési tájékoztató

KALLI s.r.o. Senný trh 3116/7, 94501 Komárno, személyi azonosító szám: 54424798 , ÁFA szám: 2121662433, bejegyezve a Nyitrai Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásába, részleg: Sro, betétszám: 56661/N (a továbbiakban: “Eladó”), a www.thekallidesign.com webáruház üzemeltetője kijelenti, hogy minden személyes adatot (a továbbiakban: “adatok”) szigorúan bizalmasan kezel, és a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogi rendelkezéseknek megfelelően kezel.

Az Ön személyes adatainak biztonsága számunkra elsődleges fontosságú. Ezért kellő figyelmet fordítunk a személyes adatokra és azok védelmére. Ebben a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzatban (“Szabályzat”) szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről, és hogyan használjuk fel azokat.

 1. • Személyes adatok és azok feldolgozása

1.1. A személyes adatok kategóriái

Különböző adatokat gyűjtünk attól függően, hogy Ön melyik szolgáltatásunkat veszi igénybe.

Ha regisztráció nélkül vásárol nálunk, akkor gyűjtjük:

 • • Név és elérhetőség. Elő- és utónév, e-mail cím, postacím, számlázási cím, telefonszám, bankszámla.
 • • A szerződés időtartama által generált adatok – vásárolt termékek, ügyfélszegmens, nyújtott szolgáltatások mennyisége.

Ha Ön regisztrált ügyfélként vásárol tőlünk, gyűjtjük:

 • • Név és elérhetőség. Elő- és utónév, e-mail cím, postacím, számlázási cím, telefonszám, bankszámla.
 • • A szerződés időtartama által generált adatok – vásárolt termékek, ügyfélszegmens, nyújtott szolgáltatások mennyisége.
 • Bejelentkezési adatok. Bejelentkezési nevek és jelszavak. A tényleges jelszóhoz nem férünk hozzá.

Ha Ön regisztrált nagykereskedelmi vásárlóként vásárol tőlünk, gyűjtjük:

 • • Név és elérhetőség. Elő- és utónév, e-mail cím, postacím, számlázási cím, telefonszám, bankszámlaszám, adószám és adószám.
 • • A szerződés időtartama által generált adatok – vásárolt termékek, ügyfélszegmens, nyújtott szolgáltatások mennyisége.

Bejelentkezési adatok. Bejelentkezési nevek és jelszavak. A tényleges jelszóhoz nem férünk hozzá.

Ha marketingüzeneteket kap tőlünk, akkor gyűjtjük:

 • • Név és elérhetőségek – e-mail cím és keresztnév.

A következő személyes adatokat dolgozzuk fel:

 • • Az Eladó és a Vevő közötti kommunikációból származó adatok
 • • Az Eladó által fenntartott weboldalakon tanúsított magatartás nyilvántartása.

1.2. A személyes adatok feldolgozásának céljai:

Szolgáltatásnyújtás és -fejlesztés. Az általunk kínált szolgáltatások nyújtása és az Ön megelégedésére történő javítása érdekében feldolgozzuk az Ön személyes adatait. Ez konkrétan a következőket foglalja magában:

 • A weboldalunkon vagy ügyfélszolgálati vonalunkon keresztül megrendelt áruk vagy szolgáltatások megrendeléseinek feldolgozása. A jogi ok itt az adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges, illetve a kiválasztott adatok esetében a jogi kötelezettségek (pl. számviteli dokumentumok) teljesítéséhez szükséges.
 • Ügyfélszolgálat. Az ügyfélszolgálat biztosítása és az adásvételi szerződés teljesítése során felmerülő problémák elhárítása érdekében az Ön személyes adatait az említett szerződések szükséges teljesítése alapján kezeljük.
 • • Kommunikáció. Az általunk gyűjtött adatokat az Önnel való kommunikációra és személyre szabott kommunikációra használjuk. Például felvehetjük Önnel a kapcsolatot telefonon, e-mailben vagy más módon, hogy emlékeztessük arra, hogy vannak tételek az online kosarában, hogy segítsünk Önnek a megrendelésének befejezésében, hogy értesítsük Önt a kérése, megrendelése vagy igénylése aktuális állapotáról, vagy hogy további információkat kérjünk Öntől ezzel kapcsolatban, vagy hogy értesítsük arról, hogy meg kell tennie egy olyan intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy fiókja aktív maradjon. Ha Ön nem tagként vásárol tőlünk, akkor ezeket az adatokat jogos érdekből kezeljük, amely a KALLI Kft. jogos érdekeit szolgálja. a fentiekben leírtak szerint
 • • Szolgáltatásfejlesztés – Az adatokat szolgáltatásaink és rendszereink folyamatos fejlesztésére használjuk, beleértve új funkciók hozzáadását, miközben megalapozott döntéseket hozunk az összesített elemzések és üzleti intelligencia segítségével, mindezt az üzleti élet szabadságából eredő jogos érdekünk alapján, valamint az általunk nyújtott szolgáltatások fejlesztésének szükségessége alapján, hogy sikeresen versenyezhessünk. Az Ön jogainak és érdekeinek megfelelő védelme érdekében a személyes adatokat anonimizált formában használjuk fel a fejlesztés céljából.

Védelem, biztonság és vitarendezés.

Jogos érdekből is kezelhetünk adatokat, ami a rendszereink és ügyfeleink védelmének és biztonságának biztosítása, a csalás felderítése és megelőzése, a jogviták rendezése és a megállapodásaink érvényesítése érdekében, jogos érdek alapján.

Marketing ajánlatok.

Hírlevél e-mailben (üzleti bejelentés)

 • • Az Ön által vásárolt termékekhez hasonló termékekkel kapcsolatos kereskedelmi közleményt küldünk Önnek.
 • • Ön bármikor lemondhat ezekről a kereskedelmi közleményekről a minden e-mailben található leiratkozási link segítségével. A leiratkozással közvetlenül is kapcsolatba léphet ügyfélszolgálatunkkal vagy adatvédelmi tisztviselőnkkel.
 • • Ha leiratkozik a kereskedelmi kommunikációról, a továbbiakban nem használjuk fel elektronikus elérhetőségeit ilyen célokra. Újra elkezdjük használni őket, ha Ön regisztrál vagy kifejezetten kéri őket.

Az Ön által kapott marketingajánlatok az Önről idővel gyűjtött egyéb információk alapján kerülhetnek kiválasztásra, amelyek az Ön elérhetőségi adataiból, demográfiai adataiból, kedvenceiből, valamint termékeink és weboldalaink használati adataiból (cookie-k, IP-cím, az Ön böngészője által megadott adatok, kattintási adatok, megtekintett értékesítési közlemények, meglátogatott termékek) származnak. Nem végzünk olyan teljesen automatizált feldolgozást, amelynek Önre nézve joghatásai lennének.

Ha Ön nem tagként vásárol tőlünk, akkor ezeket az adatokat jogos érdekből kezeljük, ami a jogos hagyományos marketinget jelenti.

Ha Ön nem a mi ügyfelünk, akkor az Ön hozzájárulása alapján dolgozunk fel adatokat.

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon ezen adatkezelés ellen. Az elérhetőségek e dokumentum végén találhatók.

A KALLI s.r.o. által üzemeltetett weboldalak cookie-jainak feldolgozása.

Ha a webböngészőjében engedélyezte a cookie-k használatát, akkor a KALLI s.r.o. által üzemeltetett weboldalakon elhelyezett cookie-kból származó viselkedési adatokat a thekallidesign.com weboldal jobb működésének biztosítása és a KALLI s.r.o. internetes reklámozása céljából kezeljük. További információ a jelen dokumentum külön fejezetében található.

1.3 Személyes adatok továbbítása harmadik félnek

Az Ön személyes adatait csak akkor adjuk át harmadik félnek, vagy közöljük más módon, ha ez az adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges jogos érdek alapján, vagy ha Ön előzetesen beleegyezését adta.

 1. • hitelkártya-társaságok, fizetési szolgáltatók a fizetés feldolgozására és bankok az Ön megrendelése alapján, az adásvételi szerződés teljesítése érdekében.
 2. • a fuvarozónak az Ön által megrendelt termékek vagy szolgáltatások kiszállítása és a panaszok kezelése céljából, beleértve a szerződéstől való elállást is.
 3. • egyéb szolgáltatók, az adatfeldolgozásban részt vevő harmadik felek
 4. • harmadik felek, pl. ügyvédek, bíróságok számára az Önnel kötött szerződések érvényesítése vagy megkötése céljából
 5. • hatóságok (pl. rendőrség)
 6. • ügyfélfelmérést végző harmadik felek

Amennyiben harmadik felek az adatokat jogos érdekük keretében használják fel, az adatkezelő nem felelős az ilyen adatkezelésért. Az ilyen feldolgozásra az érintett vállalatok és személyek adatfeldolgozási szabályzatai vonatkoznak.

2. Ügyfélszámla és vásárlás regisztráció nélkül

 1. • A regisztrációs megállapodás részeként létrehozunk egy ügyfélszámlát az Ön számára, amelyet a következőkkel biztosítunk mottó. Ügyfélfiókján belül közvetlen hozzáférést kap adataihoz, beleértve azok szerkesztését is, és így megtekintheti kitöltött és hiányos adatait. Személyes adatait is kezelheti ügyfélszámláján keresztül.
 1. • Ha nem kíván vásárlói fiókot létrehozni a vásárláshoz, akkor regisztráció nélkül, azaz nem tagként is vásárolhat webáruházunkban.
 2. • Ön jogosult a regisztrációs szerződést az alkalmazandó feltételeknek megfelelően felmondani.

3. A személyes adatok biztonsága és megőrzési idő

3.1. A személyes adatok biztonsága

 1. • Az Ön személyes adatait titkosított formában továbbítjuk. SSL (secure socket layer) titkosítási rendszert használunk. Weboldalunkat és egyéb rendszereinket technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítjuk az Ön adatainak elvesztése és megsemmisülése, valamint az Ön adataihoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatása vagy terjesztése ellen.
 2. • Adatfeldolgozóinktól megköveteljük, hogy bizonyítsák, hogy rendszereik megfelelnek a GDPR-nak.
 3. • Az ügyfélszámlájához való hozzáférés csak személyes jelszava megadása után lehetséges. Ebben az összefüggésben szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy fontos, hogy ne adja át hozzáférési adatait harmadik félnek, és mindig zárja be a webböngésző ablakát, amikor befejezte az ügyfélfiókjában végzett tevékenységét, különösen akkor, ha a számítógépét más felhasználókkal együtt használja. A KALLI s.r.o. nem vállal felelősséget a használt jelszavakkal való visszaélésért, kivéve, ha az Eladó közvetlenül okozta ezt a helyzetet.

3.2. Feldolgozási időszak

Személyes adatokat dolgozunk fel és tárolunk

 • • az adásvételi szerződésből eredő valamennyi jog és kötelezettség biztosításához szükséges idő alatt, azaz.

a megrendelés és a jótállási időszak alatt

 • • a regisztrációs szerződés időtartama alatt
 • • azon időszak alatt, amíg az Eladó, mint adminisztrátor köteles azokat az általánosan kötelező érvényű jogszabályoknak megfelelően megőrizni. A számviteli dokumentumokat, pl. a KALLI s.r.o. által kiállított számlákat a jogszabályoknak megfelelően a kiállításuktól számított 10 évig archiváljuk.
 • • A marketingajánlatokhoz való hozzájárulás 4 évig vagy visszavonásig érvényes.
 • • Vélemények 6 év
 • • Kommunikáció 2 év

Más esetekben az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljából adódik, vagy az adatvédelmi jogszabályok határozzák meg.

4. Az érintettek jogai

 1. • Ha személyes adatait kezeljük, bármikor kérhet ingyenes tájékoztatást személyes adatai kezeléséről.
 2. • Ha úgy véli, hogy személyes adatait az Ön személyes adatainak védelmét és az adatvédelmi törvényi feltételeket megsértve kezeljük, magyarázatot kérhet, kérheti, hogy orvosoljuk a helyzetet, különösen kérheti a személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, megsemmisítését vagy zárolását.
 3. • Jogai gyakorlásához forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz a info@thekallidesign.com címen. Az Adatvédelmi Hatósághoz is fordulhat.
 4. • Ön bármikor visszavonhatja a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását. Ha visszavonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását, az Ön személyes adatait töröljük vagy anonimizáljuk, de ez nem vonatkozik azokra a személyes adatokra, amelyekre az Eladónak jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez (pl. egy már leadott megrendelés feldolgozásához) vagy jogos érdekeinek védelméhez van szüksége. A személyes adatok megsemmisítésére akkor is sor kerül, ha a személyes adatokra már nincs szükség a megadott cél érdekében, vagy ha az Ön adatainak tárolása egyéb törvényes okokból nem megengedett.

5. Weboldal

5.1. Sütik

Weboldalunk sütiket használ, hogy kínálatunkat relevánssá, érdekessé és felhasználóbaráttá tegye. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépe, okostelefonja vagy más eszköze tárol, és amelyeket az Ön böngészője használ. Az Eladó a Facebook és a Google cookie-jait is használja A cookie-kat például a következőkre használjuk:

 • • a kosár megfelelő működése, hogy a lehető legegyszerűbben tudja befejezni a rendelését
 • • megjegyzi a bejelentkezési adatait, hogy ne kelljen újra megadni őket
 • • weboldalunk minél jobban az Ön igényeihez igazítása az Ön forgalmának, a weboldalon való mozgásának és az Ön által használt funkcióknak a nyomon követése révén.
 • • a hirdetések megtekintésével kapcsolatos információk megismerése, hogy ne jelenítsünk meg Önnek olyan termékre vonatkozó hirdetést, amely nem érdekli Önt.

Egyes sütik olyan információkat gyűjthetnek, amelyeket később harmadik felek használnak fel, és amelyek például közvetlenül támogatják reklámtevékenységünket (“harmadik féltől származó sütik”). Például az oldalunkon vásárolt termékekre vonatkozó információkat egy reklámügynökség megjelenítheti az Ön által megtekintett weboldalakon megjelenő internetes hirdetési bannerek megjelenítésével és testre szabásával összefüggésben. Ön azonban nem azonosítható ezen információk alapján.

5.2. Sütik használata

A honlapunkon használt sütik két alapvető típusba sorolhatók. A rövid távú, ún.

A “munkamenet sütik” törlődnek, amint Ön abbahagyja az oldalunk látogatását. A hosszú távú, úgynevezett “tartós sütik” sokkal tovább maradnak az Ön eszközén, vagy amíg Ön manuálisan nem törli őket (az, hogy a sütik mennyi ideig maradnak az Ön eszközén, magának a sütinek a beállításától és a böngésző beállításaitól függ).

A sütik funkcionalitásuk szerint is feloszthatók:

 • • analitika, hogy segítsen nekünk javítani a weboldalunk felhasználói élményét azáltal, hogy megértjük, hogyan használják azt a felhasználók
 • • konverziók, amelyek lehetővé teszik számunkra a különböző értékesítési csatornák teljesítményének elemzését.
 • • nyomon követés, amely a konverzióval együtt segít elemezni a különböző értékesítési csatornák teljesítményét.
 • • remarketing, amelyet a hirdetések tartalmának személyre szabásához és megfelelő célzásához használunk.
 • • alapvető, a webhely alapvető működéséhez fontos elemek

5.3. Analitikai sütik

 1. • A Google Analytics a Google, Inc. (“Google”) által nyújtott szolgáltatás. A Google Analytics sütiket használ. A Google Analytics a Google által biztosított kapcsolódó hirdetési funkciókkal egészül ki, nevezetesen:

• jelentések a Google hirdetési hálózatában történő megjelenésekről

 • jelentések a Google hirdetési hálózaton történt megjelenítésekről
 • • remarketing (hirdetések megjelenítése a tartalomhálózatban a látott termékek alapján)
 • • kibővített demográfiai jelentések (anonim demográfiai adatok jelentése)

Az adatvédelemmel kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a https://support.google.com oldalra, a sütik elutasításához telepíthet egy itt elérhető szoftver-kiegészítőt: https://tools.google.com .

 1. • A Smartlook szolgáltatást a smartsupp.com s.r.o. (a továbbiakban: “smartlook”) nyújtja.
  Segít a weboldal sikerének mérésében és értékelésében
  Ez a szolgáltatás cookie-kat használ, hogy jobban felismerje látogatóink igényeit és javítsa szolgáltatásunk minőségét. Ha nem szeretné, hogy a Smartlook rögzítse, kérjük, kattintson ide, hogy kikapcsolja a képernyőjének rögzítését. A Smartlook adatvédelmi irányelvei ezen a weboldalon találhatók: https://www.smartlook.com/cs/help/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju/.

5.3. A sütik elutasítása

A sütik használatának beállítása az Ön internetböngészőjének része. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a sütiket. Ön elutasíthatja a sütiket, vagy a böngészője segítségével kiválasztott típusokra korlátozhatja őket.

5.4. Linkek

Weboldalunk más weboldalakra mutató linkeket tartalmaz, amelyek praktikusak és információkat tartalmaznak. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek a webhelyek más vállalatok és szervezetek tulajdonában és üzemeltetésében lehetnek, és eltérő biztonsági és adatvédelmi irányelvekkel rendelkeznek. Cégünk nem ellenőrzi és nem vállal felelősséget a weboldalon található vagy azon keresztül elérhető információk, anyagok, termékek vagy szolgáltatások tekintetében.

6. Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy kérése van a jelen Szabályzattal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a jelen Szabályzat alján található címen vagy ügyfélszolgálati vonalon, illetve e-mailben.

Felelős személy: info@thekallidesign.com

Kapcsolat KALLI s.r.o. Senný trh 3116/7 945 01 Komárno

Ügyfélszolgálat: info@thekallidesign.com

7. Hatékonyság

Ez az adatvédelmi szabályzat 1.4.2023-tól hatályos.