Reklamációs és visszaküldési eljárás

Javasoljuk, hogy a vevő a küldemény postai átvétele és fizetése előtt ellenőrizze, hogy a küldemény nem sérült-e. Jelentős sérülés (szakadt csomagolás, deformáció és egyéb sérülés) esetén ne vegye át a küldeményt. Ha a küldemény sérült, akkor a szállítóval a helyszínen jegyzőkönyvet kell készíteni a szállítás során észlelt hibákról. Amennyiben a csomagoláson látható sérülés ellenére átveszi a küldeményt, ez az Ön felelőssége, és ezzel kapcsolatos reklamációt már nem lesz módunkban elfogadni. A szállítás során keletkezett károkért a fuvarozó felel. Az elkészített jegyzőkönyv alapján a káresemény kivizsgálását és a fuvarozóval történt lezárását követően a vevőnek megfelelő árengedményt kínálunk, illetve új árut biztosítunk számára.

A panaszok feldolgozására az egyes árukra vonatkozó garanciális feltételek és a Polgári Törvénykönyv szerint járunk el. A 150/2004 számú Polgári Törvénykönyv szerint minden termékre 2 év jótállás jár.

Reklamáció esetén a vásárló a reklamált árut az eladó címére küldi vissza. A reklamált árut megfelelően be kell csomagolni, és tartalmaznia kell: a reklamált árut a tartozékokkal együtt, a számla másolatát, a hiba leírását és a vevő elérhetőségeit – visszaküldési cím, telefonszám, e-mail cím. Az árut csomagként vagy ajánlott levélként küldje vissza. Utánvéttel történő áru feladása esetén a küldeményt nem fogadjuk el. A reklamált árut tisztán kell tartani és szállítani az alapvető higiéniai előírásoknak megfelelően, az eladó speciális címkéjével ellátva. A címke eltávolítása után a terméket nem lehet visszaküldeni. Az igényelt áru vevőtől az eladóig történő szállításának költségét a vevő fizeti.

Az eladó visszafizeti a visszaküldés költségeit az érvényes reklamáció feldolgozása után. Abban az esetben, ha a termékhiba a jótállási idő alatt jelentkezik, a vásárló jogosult a hiba elhárítására. Abban az esetben, ha az áru hibája helyrehozhatatlan, a szállító a hibás terméket új termékre cseréli a vevő számára, amennyiben a vevő más típusú terméket kíván, pótdíj vagy árkülönbözet megtérítése ellenében ez lehetséges. Abban az esetben, ha a hibás áru javíthatatlan, és az eladónak nincs elérhető új terméke, a vásárló nem szeretne hasonló terméket, az áruért kifizetett teljes árat, beleértve a postaköltséget és a csomagolást is, az eladó visszatéríti a vásárlónak. Legkésőbb az igény felmerülését követő 15 napon belül.

A garancia nem terjed ki az alábbiak által okozott károkra:

• természetes vagy túlzott mechanikai elhasználódás
• áruk vagy részeik szennyeződése a karbantartás elhanyagolása miatt
• az áru olyan körülmények között történő használata, amelyek nem felelnek meg az áru szokásos felhasználási körülményeinek, hőmérsékletének, páratartalmának, kémiai és mechanikai hatásainak
• külső hatások, pl. esés vagy törés
• az áru illetéktelen személy által történő szakszerűtlen javítása vagy módosítása
• a termék nem a használati utasításban foglaltak alapján történő használata
• mechanikai sérülések – szakadt, vágott, hősérült áruk, gondatlan aránytalan fizikai kezelésből, termékrétegek szándékos karcolódásából adódóan károsodott áruk stb.
A garancia nem vonatkozik a természeti katasztrófa, erőszakos károk, időjárási viszonyok, illetve szélsőséges és szokatlan körülmények közötti használat által okozott sérülésekre.

Jogosulatlan reklamáció esetén az árut megfelelő véleményezéssel visszaküldjük a vevőnek.

Az eladó az áruval kapcsolatos reklamációt szükségtelen késedelem nélkül, de legkésőbb a reklamáció vevőhöz történő benyújtásától számított 30 napon belül feldolgozza. Érvényes reklamáció benyújtásával a szavatossági idő a reklamáció időtartamával meghosszabbodik. Ha a reklamációt a törvényben meghatározott jótállási időn belül az áru új termékre cserélésével rendezték, akkor a jótállási idő a reklamáció rendezésének napjától kezdődik újra. A reklamáció elbírálásának eredményéről a vevő a követelés jogosságának eldöntését követően haladéktalanul tájékoztatást kap. A panaszjegyzőkönyvet ajánlott levélben kézbesítik. Az ezzel kapcsolatos költségek az eladót terhelik.