A www.thekallidesign.com webáruház általános szerződési feltételei

Művészet. I

Bevezető rendelkezések

 1. A jelen általános szerződési feltételek a Szlovák Köztársaság jogszabályai szerint érvényesek, és a www.thekallidesign.com weboldalon található online bolton (a továbbiakban is: “online bolt”) keresztül távolról kötött adásvételi szerződésekre vonatkoznak, amelyekkel a Vevő a megrendelés leadásával kifejezi, hogy a jelen általános szerződési feltételeket és a reklamációs feltételeket megismerte és tartalmukat teljes mértékben megértette.
 2. A jelen Általános Szerződési Feltételek és a Panaszkezelési Szabályzat az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és az adásvételi szerződés mindkét félre nézve kötelező érvényűek.
 3. A távértékesítési szerződés az Eladó és a fogyasztónak minősülő Vevő között létrejött, kizárólag kommunikációs eszközök, különösen az internet, a telefon és az elektronikus levél útján történő, postai úton történő áruvásárlásra vonatkozó szerződés (a továbbiakban: adásvételi szerződés).
 4. Az Eladó a KALLI s.r.o., székhelye: Senný trh 3116/7 945 01 Komárno, azonosítószám: 54424798, ÁFA szám: 2121662433, bejegyezve a Nyitrai Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásába, részleg: Sro, betétszáma: 56661/N (a továbbiakban: “Eladó”), amely egyben a www.thekallidesign.com weboldal (a továbbiakban: “Weboldal”), valamint a Webáruház üzemeltetője is. Az Eladó nem alanya az ÁFA-nak.
 5. Az Eladó a KALLI s.r.o., székhelye: Senný trh 3116/7 945 01 Komárno, azonosítószám: 54424798, ÁFA szám: 2121662433, bejegyezve a Nyitrai Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásába, részleg: Sro, betétszáma: 56661/N (a továbbiakban: “Eladó”), amely egyben a www.thekallidesign.com weboldal (a továbbiakban: “Weboldal”), valamint a Webáruház üzemeltetője is. Az Eladó nem alanya az ÁFA-nak.
 6. Az Eladó elérhetőségei a Webáruházzal kapcsolatban a következők:
  1. kapcsolattartási cím: KALLI s.r.o., Senný trh 3116/7 945 01 Komárno 945 01 Komárno
  2. kapcsolattartási telefonszám: : (+421) +421908173062
  3. e-mail: E-mail az ügyfelek számára: info@thekallidesign.com
 1. Az Eladó jogosult az Áruk értékesítésére (beleértve a Vevővel való kommunikációt, az Áruk számlázását, az Áruk küldését stb.) az Online Shopon keresztül (annak használatával).
 1. A Vevő alatt a Weboldal felhasználóját vagy a Weboldal bármely látogatóját kell érteni, aki az Online Shopon keresztül rendelést adott le (a továbbiakban: “Vevő”). A Vevő tudomásul veszi az Eladóval való elektronikus kapcsolattartást elsősorban az Online Shopon keresztül, telefonon és e-mailben történő kommunikáción keresztül. Amennyiben a Vevő vállalkozási tevékenységgel (jogi személy) összefüggésben vásárol, köteles megadni cégnevét, székhelyét vagy telephelyét, adószámát és adóazonosító jelét is.
 1. Áruknak minősül minden, az Online Shopban közzétett termék.

Művészet. II

Az árukra és az árra vonatkozó információk

 1. Az áruk színábrázolása a számítógépes megjelenítő egységek pontatlansága miatt előfordulhat, hogy nem felel meg pontosan a valóságnak.
 1. A webáruház katalógusában szereplő áruk ára végleges, és az általános érvényű jogszabályokban meghatározott összegű hozzáadottérték-adót (ÁFA) tartalmazza. Az ár nem tartalmazza az áru kiszállításának és szállításának költségeit, illetve egyéb opcionális szolgáltatásokat. Az áru kiszállításával kapcsolatos költségek és az egyéb opcionális szolgáltatások költségei a megrendelés létrehozásakor kerülnek feltüntetésre, és automatikusan hozzáadódnak az áru vételárához.
 1. Minden akció a készlet erejéig érvényes, kivéve, ha egy adott terméknél másként van feltüntetve, vagy az akció érvényességi idejéig.

Művészet. III

Az áruk megrendelése

 1. A Vevő megerősíti, hogy a megrendelés leadásával elfogadja az áruk árát és a webáruház feltételeit.
 1. A megrendelés elküldését követően a Vevőnek az áru megrendelésekor megadott e-mail címre vagy a telefonszámra is küldünk egy visszaigazoló e-mailt, amellyel az Eladó visszaigazolja a megrendelés feldolgozásra történő felvételét. 3. A megrendeléssel kapcsolatos minden egyéb információt és dokumentumot a Vevő e-mail címére küldünk, különösen: a Vevő számlázási adatait, a szállítási címet, az áru specifikációját, a megrendelt áru mennyiségét és az áru végső árát.
 1. A megrendelés visszaigazolását követően meghatározásra kerül a megrendelt áru teljes ára és a szállítás várható időpontja.
 1. Az Eladó javasolja a Vevőnek, hogy a megrendelés végleges feladása előtt használja ki az alkalmat a teljes megrendelés alapos ellenőrzésére és a jelen feltételek és a reklamációs feltételek részletes tanulmányozására.

Művészet. IV

Az adásvételi szerződés megkötésének módja

 1. Az adásvételi szerződés azáltal jön létre, hogy az Eladó kötelezően elfogadja a Vevőnek az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatát a következő formában:
  1. a Vevő által az Eladónak a következő címre küldött e-mail üzenetben: info@thekallidesign.com,
  2. a Vevő által az Eladó webáruházában kitöltött és elküldött űrlap,
  3. telefonos megrendelés.
 1. A megrendelés kötelező érvényű elfogadása az Eladó által a Vevőnek küldött e-mail/telefonos visszaigazolás a megrendelés elfogadásáról a megrendelés előzetes beérkezését, valamint a Vevő által kért áru rendelkezésre állásának és szállítási időpontjának ellenőrzését követően, például “megrendelés visszaigazolás” megjelöléssel.
 1. A megrendelés kötelező érvényű elfogadása tartalmazza azon áru megnevezését és specifikációját, amelynek értékesítése az adásvételi szerződés tárgyát képezi, az áru és/vagy egyéb szolgáltatás árának további adatait, a Vevő nevét és adatait, vagy azt a címet, ahol a az áru leszállításának címét és az ár részleteit, az áru szállításának módját az áru Vevő részére történő átadásának megállapodott helyére, az Eladó adatait, ha van ilyen, és egyéb részleteket.
 1. Az adásvételi szerződés csak a Vevő és az Eladó közös megegyezésével módosítható, mondható fel vagy egészíthető ki, kivéve, ha törvény vagy más általánosan kötelező erejű jogszabály másként rendelkezik.
 1. A Vevő e-mail címére szükség esetén a megrendelésével kapcsolatos további információkat küldhetünk.

Művészet. V

A felek kötelezettségei

Az Eladó kötelezettséget vállal a szállításra:

 1. Az áru típusát és mennyiségét a megrendelés feladásának napján érvényes vételáron és fizetési feltételek mellett, kivéve nyilvánvaló tévedés, az áru árának jelentős változása vagy az áru elérhetetlensége esetén.
 2. áruk, amelyeket megfelelően csomagolnak, hogy elkerüljék a szállítás közbeni sérüléseket.
 1. Az elfogadáshoz és használathoz szükséges írásos vagy elektronikus formátumú vevői dokumentumok.

Az Eladó nem vállal felelősséget az alábbiakért:

 1. Az áru késedelmes kézbesítéséért, amelyet a címzett helytelen címe okoz.
 1. Az áruk előre nem látható akadályok miatt elmaradt szállításáért.

A vevő vállalja:

 1. Átveszi a megrendelt árut, ellenőrzi a csomagolás sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíti a Vevőt.
 1. Hogy az áru vételárát a megrendelés feladásának napján hatályos összegben és fizetési feltételek szerint fizeti ki.
 1. Az áru csomagolásának vagy magának az árunak az épségét az átvételkor ellenőrizni. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

Művészet. VI

Az adásvételi szerződéstől való elállás

 1. A vevő jogosult a 102/2014. sz. törvénynek megfelelően az áru átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Abban az esetben, ha az árukat egy rendelésen belül külön-külön szállították le, az elállási határidő az utoljára leszállított áru átvételének időpontjától kezdődik.
 1. A 102/2014. sz. törvény 7. § (6) bekezdése értelmében a Vevő nem állhat el attól a szerződéstől, amelynek tárgya:
  1. olyan védőcsomagolásba zárt áru értékesítése, amely egészségügyi vagy higiéniai okokból nem alkalmas a visszaküldésre, és amelynek védőcsomagolása a kiszállítás után megsérült,
  2. a fogyasztó egyedi igényei szerint készült áru, egyedi gyártású áru vagy kifejezetten egyetlen fogyasztónak szánt áru (megrendelésre készült áru) értékesítése,
  3. olyan áruk értékesítése, amelyek gyors romlásnak vagy romlandóságnak vannak kitéve,
  4. a fogyasztó által az eladótól kifejezetten kért sürgős javítás vagy karbantartás elvégzése.
 2. A Vevőnek joga van az áru átvételét követően az elállási időn belül kicsomagolni és kipróbálni az árut annak érdekében, hogy megállapítsa az áru tulajdonságait és működőképességét, de nem jogosult az áru használatba vételére és néhány nap elteltével az Eladónak történő visszaküldésére. A teszteléshez elegendőnél nagyobb mértékben használt áru nem küldhető vissza, kivéve, ha az Eladó adott esetben másként nem dönt; ebben az esetben a Vevő köteles a következő összegek csökkentésére az áru értékének csökkentéséért, amely az áru olyan kezeléséből ered, amely meghaladja az áru tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges kezelést. Az előző mondatban foglalt feltétellel összefüggésben csak olyan áruk küldhetők vissza, amelyek:
  1. eredeti állapotában van,
  2. nem mutatja a kiterjedt használat és kopás jeleit,
  3. nem sérült,
  4. teljes (beleértve a tartozékokat, használati utasítást, védőcímkét stb.).
 1. A Vevő köteles az elállási jogát írásban, papír alapon vagy az Eladó e-mail címére küldött levélben gyakorolni. Az elállási határidő akkor tekinthető betartottnak, ha az elállási nyilatkozatot legkésőbb az elállási határidő utolsó napján elküldik.
 1. A Vevő köteles az árut legkésőbb az elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az Eladó címére. Javasoljuk, hogy a Vevő saját használatra készítsen másolatot az adóigazolásról (számla), és az árut ajánlott küldeményként és biztosított küldeményként küldje el. Nem ajánlatos az árut utánvéttel küldeni, az ilyen árut nem fogadjuk el.
 1. A vevő köteles a csomaghoz mellékelni a neki átadott adóigazolást (számlát), az összes tartozékkal, dokumentációval, csomagolással stb. együtt. A visszaküldési határidő betartottnak minősül, ha az árut legkésőbb a határidő utolsó napján adták át szállításra.
 1. A Vevő viseli az áru visszaküldésével kapcsolatos költségeket. A rendelkezésre álló információk szerint e költségek becsült összege az áru méretétől, súlyától, az áru visszaküldésének helyétől és a Vevő által választott fuvarozó által nyújtott szolgáltatások áraitól függően 5,- EUR-tól (ÁFA-val együtt) kezdődik.
 1. Az Eladó vállalja, hogy a vételárat legkésőbb 14 napon belül visszautalja. A visszatérítés a Vevő által a fizetésre használt fizetési móddal megegyező módon történik, kivéve, ha más fizetési módban állapodtak meg. A megvásárolt áru kifizetésére csak a visszaküldött áru Eladó címére történő visszaszállítását vagy a visszaküldést igazoló dokumentum bemutatását követően kerül sor, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont. A szerződéstől való jogosulatlan elállás esetén az árut a Vevő költségére visszaküldik.
 1. A Vevő által megrendelt szállítmány átvételének elmulasztása a törvény értelmében nem tekinthető a szerződéstől való érvényes elállásnak. Az Eladó jogosult a Vevőtől a megrendelt szállítmány át nem vételével kapcsolatos valamennyi költség megtérítését követelni. Minden jogvitát bírósági eljárás útján kell rendezni, a Szlovák Köztársaságban hatályos jogszabályok szerint.
 1. Abban az esetben, ha a Vevő nem teljesíti a jelen feltételek szerinti fenti kötelezettségei bármelyikét, a szerződéstől való elállás nem érvényes és nem hatályos, és az Eladó nem köteles a jelen feltételek szerinti összes bizonyítható kifizetést a Vevőnek visszafizetni, valamint jogosult az áru Vevőnek történő visszaküldésével kapcsolatos költségek megtérítésére.

Művészet. VII

A megrendelés törlése

 1. A fogyasztónak minősülő Vevő legkésőbb a megrendelés elküldésének (feladásának) napján a info@thekallidesign.com címre küldött vagy telefonos kéréssel lemondhatja a még nem feldolgozott (feladott) megrendelését. Az Eladó az előző mondat szerinti megrendelés lemondásáért semmilyen díjat nem számít fel. Fizetett vételár esetén az Eladó 14 napon belül visszatéríti a Vevőnek a kifizetett vételárat átutalással arra a számlára, amelyről a vételár kifizetése történt.
 1. Az Eladónak jogában áll a megrendelést az áru eladása vagy elérhetetlensége miatt törölni. Az Eladó a megrendelés törléséről haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt telefonon, írásban vagy e-mailben. Ha a Vevő a vételárat vagy annak egy részét kifizette, azt 14 napon belül visszatéríti átutalással arra a számlára, amelyről a vételárat kifizette.

Művészet. VIII

A költségek megtérítése

 1. Ha a fogyasztó vásárló nem adta le időben a megrendelést, vagy nem vette át azt a gyűjtési határidőn belül, a megrendelés csomagolásával és szállításával kapcsolatos indokolt költségek értékét polgári peres úton vissza lehet követelni.

Művészet. IX

Fizetési feltételek

 1. A webáruház a következő fizetési lehetőségeket kínálja:
  1. Utánvétel – a Szlovák Köztársaságban a leggyakrabban használt fizetési mód. A Vevő az áru ellenértékét csak az áru átvételekor fizeti ki.
  2. Átutalás az Eladó bankszámlájára – fizetés az Eladó bankszámlájára történő befizetéssel. Az Eladó számlaszámát a Vevőnek megküldik. Változó jelként a rendelésszám szolgál.
 1. Az egy rendelésen belül megrendelt áruk szállítási ára független a megrendelt tételek számától. Az áru kiszállításának ára a szolgáltatások és azok árai révén történik, amelyek a pénztárnál a megrendelés megerősítésekor választhatók ki, és amelyeket a Vevő az áru vételárának megfizetésével egyidejűleg köteles az Eladónak megfizetni, kivéve, ha az Eladó nem számítja fel a Vevőnek az áru kiszállításának árát. Az áru kiszállításának ára (postaköltség) és az utánvétes szolgáltatás ára a megrendelés létrehozásakor az úgynevezett “pénztárban” jelenik meg, mielőtt a megrendelést visszaigazolnák.
 1. A vételár nem fizethető semmilyen jogi személy által kiállított utalvánnyal vagy csekkel.
 1. Az adóigazolást (számlát) a kiszállításkor az árucsomaghoz mellékeljük, vagy elektronikusan, e-mailben küldjük el. 5. A jótállási jegyet, amennyiben az áruval együtt szállítják, az áruval együtt és az árucsomagban adják át.
 1. A megrendelés leadásával a Vevő egyben hozzájárul a számlák elektronikus úton történő elküldéséhez is. Az elektronikusan küldött számlák PDF formátumúak, a tartalom megváltoztatása ellen védettek, és megfelelnek az adóügyi dokumentummal szemben támasztott valamennyi követelménynek.
 1. Az áru a teljes kifizetésig és elfogadásig az eladó tulajdonában marad, de az áru károsodásának kockázata az áru vevő általi átvételével száll át.
 1. Amennyiben az áru jellege megköveteli, vagy ha ezt a kötelezettséget kifejezetten előírja az a vonatkozó kötelező jogi norma, amelynek az Eladó és a Vevő közötti jogviszonyra vonatkozik, az Eladó köteles a megrendelés részeként a Vevőnek átadni a szállított áruval kapcsolatos olyan dokumentációt, információt és dokumentumokat, amelyek az áru átvételéhez és használatához szükségesek. A dokumentációt szlovák nyelven kell átadni, hacsak a fent említett jogszabály másként nem rendelkezik.
 1. Az Eladó nem felel az árfolyamkülönbözetért és a bank által a fogyasztó oldalán felszámított bankköltségekért, különösen az áru vételárának elismert követeléséért és visszatérítéséért. ((Azok a vásárlók, akik idegen pénznemben rendelnek árut (pl. magyar állampolgár euróban hozza létre megrendelését), a vételár későbbi visszatérítésének igénylése esetén az árfolyamkülönbözet és az EUR > HUF átváltásért felszámított bankköltségek elmaradhatnak.)

Művészet. X

Szállítási feltétele

 1. A szállítási határidő a feldolgozáshoz szükséges összes adatot tartalmazó kötelező érvényű megrendelés kézhezvételének napján kezdődik.
 1. Az áruk szokásos elérhetőségét minden egyes terméknél feltüntetjük a webáruházban.
 1. Eltérő megállapodás hiányában az Eladó vállalja, hogy az árut haladéktalanul, legkésőbb a megrendelés Vevőnek küldött e-mail visszaigazolásától számított 3 munkanapon belül leszállítja a Vevőnek, kivéve, ha az áru esetében hosszabb szállítási határidőt határoztak meg. Amennyiben az áru raktáron van, azt a lehető leghamarabb el kell küldeni. Az áruk kiszállítása munkanapokon 08:00-17:00 óra között történik.
 1. A szállítási határidők meghosszabbodnak az Eladótól független váratlan körülmények, például váratlan vis maior, tét és egyéb, az Eladótól független akadályok esetén.
 1. Ha a megrendelésben több áru szerepel, és ezek közül néhány nincs raktáron, az Eladó tájékoztatja erről a Vevőt a részszállítások lehetőségeivel együtt. Ez akkor is érvényes, ha a megrendelésben csak egy áru szerepel.
 1. A Vevő köteles az áruszállítmány átadását követően azonnal teljesen kicsomagolni az árut, és ellenőrizni, hogy az áru nem mechanikai sérült-e. A Vevő köteles a szállítmányt a teljes áruszállítmányt átvenni. A szállítmány mechanikai sérülése vagy hiányossága esetén a Vevő köteles az Eladót haladéktalanul értesíteni.
 1. A Vevő köteles segítséget nyújtani az áru zökkenőmentes átvételéhez. Ha a Vevő ezt elmulasztja, és az áru az Eladó költségén visszaküldésre kerül, mert ismételten nem jutott el a Vevőhöz, az Eladó jogosult a Vevővel szemben kártérítésre a sikertelen kézbesítési kísérlet tényleges költségeinek megfelelő összegben.

Művészet. XI

Panaszolási eljárás

 1. A Vevőnek ajánlott a postán történő átvétel és fizetés előtt ellenőrizni a csomagot, hogy nem sérült-e meg. Nagymértékű sérülés (szakadt csomagolás, deformáció és egyéb kiterjedt sérülés) esetén ne vegye át a küldeményt. Sérülés esetén a szállítmányozóval a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni – a szállítás során feltárt hibákról jegyzőkönyvet kell felvenni. Ha a csomagot a csomagolás látható sérülése ellenére átveszi, az saját felelősségére történik, az erre vonatkozó reklamációkat nem ismerjük el. A szállítás során keletkezett károkért a fuvarozó felel. Az elkészített jegyzőkönyv alapján a vevő ésszerű árengedményt kap, vagy a káresemény kivizsgálása és a fuvarozóval való lezárása után új árut szállítunk.
 1. A reklamációk kezelésére az adott árura vonatkozó szavatossági feltételek és a Polgári Törvénykönyv az irányadó. A 150/2004 számú polgári törvénykönyv szerint minden árura 2 év garancia vonatkozik.
 1. Reklamáció esetén a vevőnek a reklamált árut a székhely címére kell küldenie. A csomagnak megfelelően csomagoltnak kell lennie, és tartalmaznia kell: a reklamált árut, beleértve a tartozékokat, a számla másolatát, a hiba leírását és a vevő elérhetőségét – visszaküldési cím, telefonszám, e-mail cím. Kérjük, hogy az árut csomagként vagy ajánlott levélben küldje el. Ha az árut utánvétellel küldik, ezt a csomagot nem fogadják el. A reklamált árut tisztán, az alapvető higiéniai előírásoknak megfelelően és az eladó külön címkéjével ellátva kell leszállítani, amellyel az árut szállították. Ha ezt a címkét eltávolították, a termék nem küldhető vissza. A reklamált áru vásárlótól az eladóhoz történő szállításának költségei a vásárlót terhelik.
 1. A jogos reklamáció rendezése után az eladó fizeti a visszaküldési fuv Abban az esetben, ha a termék a jótállási időn belül meghibásodik, a vevőnek joga van a hiba kijavítására. Abban az esetben, ha a hiba nem javítható, a Szállító a hibás terméket új termékre vagy a Vevő kívánsága szerint más típusú termékre cseréli, és az árkülönbözet kifizetésre vagy visszatérítésre kerül. Abban az esetben, ha az áru hibája nem orvosolható, és a Szállító nem rendelkezik új termékkel, a Vevő nem kíván hasonló terméket, az áru teljes kifizetett árát, beleértve a postaköltséget és a csomagolást is, legkésőbb a reklamáció felmerülésétől számított 15 napon belül visszatéríti a Vevőnek.
 1. A garancia nem terjed ki az alábbiak által okozott károkra:
 • természetes vagy túlzott mechanikai elhasználódás
 • az áru vagy alkatrészeinek a karbantartás elhanyagolása miatti szennyeződései
 • az áruk olyan körülmények között történő használata, amelyek nem felelnek meg annak a környezetnek a hőmérsékletének, porosságának, páratartalmának, kémiai és mechanikai hatásainak, amelyben az árukat általában használják
 • külső behatások, pl. leejtés vagy ütközés
 • az áruk illetéktelen személy általi manipulálása (szakszerűtlen javítások vagy módosítások)
 • az áruknak a használati utasítással ellentétes használata
 • mechanikai sérülések – szakadt, vágott, hőkárosodott áru, gondatlan és aránytalan fizikai kezeléssel sérült áru, az áru rétegeinek szándékos megkarcolása stb. A jótállás nem terjed ki továbbá az olyan károkra, amelyeket természeti csapás, természeti katasztrófa, erőszakos rongálás, időjárási körülmények, illetve szélsőséges és szokatlan körülmények közötti működés okoz.

Jogtalan reklamáció esetén az árut a megfelelő szakvéleménnyel együtt visszaküldjük a vásárlónak.

 1. Jogtalan reklamáció esetén az árut a megfelelő szakvéleménnyel együtt visszaküldjük a vásárlónak.
 1. Az Eladó a reklamációt indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a Vevő általi reklamációtól számított 30 napon belül köteles feldolgozni. A jótállási idő a reklamáció időtartamával meghosszabbodik. Ha a reklamációt a törvényes jótállási időn belül az áru új áruval történő kicserélésével rendezték, akkor a jótállási idő a reklamáció rendezésének időpontjától kezdődik újra. A Vevőt a reklamáció elbírálásának eredményéről a reklamáció jogosságáról szóló döntést követően haladéktalanul tájékoztatni kell. A reklamációs jegyzőkönyvet ajánlott levélben kézbesítik a Vevőnek. Ennek költségeit az Eladó viseli.

Művészet. XII

A személyes adatok védelme és feldolgozása

 1. Az Eladó a Vevő személyes adatait kizárólag az adásvételi szerződés megkötése és az adásvételi szerződésből eredő, a Vevővel szembeni kötelezettségeinek teljesítése céljából kezeli a személyes adatok védelméről szóló 18/2018. sz. törvény értelmében, különösen a számla/adóigazolás kiállítása, a Vevővel való kapcsolatfelvétel a megrendelésének feldolgozásával kapcsolatban, a megrendelt áru kiszállítása a szállító cég által, a panasz feldolgozása és a webáruházban történő regisztráció során.
 1. Az Eladó kijelenti, hogy a személyes adatokat a jó erkölcsnek megfelelően kezeli, és úgy jár el, hogy az ne legyen ellentétes a személyes adatok védelméről szóló törvénnyel vagy más, általánosan kötelező érvényű jogszabályokkal, illetve ne kerülje meg azokat. 3. Az Eladó kijelenti, hogy az érintett hozzájárulását nem kényszeríti ki, az kizárólag a Vevő önkéntességén alapul.
 1. Az Eladó a Vevő személyes adatait az alábbi körben kezeli: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, számlázási cím/szállítási cím, kapcsolattartási telefonszám, valamint amennyiben a Vevő vállalkozási tevékenysége keretében vásárol, úgy cégnév, adószám, adóazonosító szám is.
 1. A Vevő ezt a hozzájárulást legfeljebb 3 éves időtartamra adja meg az Eladónak. A Vevő a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor írásban vagy elektronikus úton visszavonhatja. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának kézhezvételét követően az Eladó indokolatlan késedelem nélkül gondoskodik a feldolgozás tárgyát képező személyes adatok zárolásáról és megsemmisítéséről.
 1. Az Eladó a Vevő személyes adatait nem adja át, nem hozza nyilvánosságra, nem teszi hozzáférhetővé más szervezetek számára, kivéve a szállítási szolgáltatást, amellyel való együttműködés szükséges a megrendelés megfelelő feldolgozásához.
 1. A Vevő írásban vagy e-mailben a info@thekallidesign.com címen kérheti személyes adatainak módosítását, kezelésének korlátozását, megsemmisítését, törlését vagy tájékoztatását.

Művészet. XIII.

A fogyasztói jogviták rendezése az európai RSO platformon keresztül

Ha a vásárló nem elégedett azzal, ahogyan az Eladó a panaszát kezelte, vagy úgy véli, hogy az Eladó megsértette a jogait, a vásárlónak jogában áll jogorvoslati kérelemmel fordulni az Eladóhoz. Ha az Eladó a Vevő előző mondat szerinti megkeresésére nemleges választ ad, vagy a megkeresésre a Vevő általi elküldéstől számított 30 napon belül nem válaszol, a Vevő jogosult a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezéséről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 391/2015. sz. törvény 12. §-a szerinti alternatív vitarendezés kezdeményezésére irányuló javaslatot tenni. Hasonlóképpen az Eladónak a Vevővel szembeni követelései az európai platformon keresztül is benyújthatók. Az Eladóval szembeni fogyasztói jogviták alternatív vitarendezésére illetékes szervezet a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet vagy a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési szervezetek listáján (a lista elérhető a http://www.mhsr.sk/ oldalon) szereplő más illetékes, felhatalmazott jogi személy; a Vevőnek joga van kiválasztani, hogy a fenti alternatív vitarendezési szervezetek közül melyikhez forduljon. Az Ügyfél a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ oldalon elérhető online vitarendezési platformot használhatja a fogyasztói jogvitája alternatív vitarendezésére vonatkozó javaslat benyújtására.

Művészet. XIV.

Záró rendelkezések

 1. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket és a Panaszkezelési Szabályzatot a Vevő előzetes értesítése nélkül módosítsa. A feltételek vagy a panaszfeltételek módosítása esetén a teljes vásárlási folyamatra azok a feltételek vonatkoznak, amelyek a Vevő megrendelésének időpontjában hatályban voltak, és amelyek az Eladó weboldalán elérhetők.
 2. A jelen általános szerződési feltételek szerves részét képezi a Panaszkezelési szabályzat.
 1. A megrendelés leadásával a Vevő elolvasta az Általános Szerződési Feltételeket, valamint a Panaszkezelési Szabályzatot, és megértette azok szövegét. 4. A megrendelés elküldésével a Vevő hozzájárul személyes adatainak a XII. cikk szerinti kezeléséhez.
 1. Jelen feltételek, beleértve azok szerves részeit is, 2023. április 1-jén lépnek hatályba és hatályosak.
 1. A jelen feltételek és a Panaszkezelési szabályzat a Vevővel szemben az adásvételi szerződés megkötésével lépnek hatályba.
 1. Az adásvételi szerződés megköthető szlovák nyelven, vagy más nyelven is, ha ez nem teszi lehetetlenné az adásvételi szerződés megkötését.